เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนสาวงามอายุระหว่าง 17-25 ปี เข้าร่วมประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนสาวงามอายุระหว่าง 17-25 ปี เข้าร่วมประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2567 

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 มกราคม 2567

- รายงานตัวจับหมายเลขในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ คุ้มขุนแผน (วัดแค)
- รอบตัดสินในวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ เวที​กลาง​หน้า​พระบรมราช​า​นุสรณ์​ดอนเจดีย์​ อำเภอ​ดอนเจดีย์​ จังหวัด​สุพรรณบุรี
-  ร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลมากกว่า 160,000 บาท สาวงามที่ได้รับตำแหน่งคนต่อไป อาจเป็นคุณ.......

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

035-525500

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี