เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
งานแถลงข่าว “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2567 และจับหมายเลขผู้สมัครประกวดเทพีสงกรานต์

                           วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานแถลงข่าว “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2567 และจับหมายเลขผู้สมัครประกวดเทพีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายดรณ์ สมิตะเกษตรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดการประกวดเทพีสงกรานต์และการแสดงบนเวที ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2567 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าวัดไชนาวาส และบริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร (ศูนย์อนุรักษ์พันธ์กล้วยสุพรรณบุรี)นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้จัดการจับหมายเลขผู้สมัครประกวดเทพีสงกรานต์ โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มาให้กำลังใจสาวงามที่สมัครเข้าประกวดเทพีสงกรานต์ในปีนี้ และมีนายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับหมายเลข ซึ่งมีสาวงามที่ผ่านเกณฑ์มาร่วมจับหมายเลจำนวน 33 คน จัดการประกวดรอบตัดสินในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร (ศูนย์อนุรักษ์พันธ์กล้วยสุพรรณบุรี)

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี