เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานตัวการแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ วันที่ 1 พ.ค. 2567
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2567 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2567
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านหลัง)
แบบคำร้องขอดูผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ด้านหน้า)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2566 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2566 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2566 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤศจิกายน 2566 สอบถามเพิ่มเติมโทร 035-431782, 035-525500
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2566 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานตัวข้าราชการโอนย้ายเข้าพบผู้บริหารฯ ก่อนปฏิบัติงาน ในวันที่ 3 ส.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2566 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
การสัมภาษณ์บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมคณะกรรมการการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานตัวข้าราชการโอนย้ายและข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าพบผู้บริหารฯ ก่อนปฏิบัติงาน ในวันที่ 3 ก.ค. 2566
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2566 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2566 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
12 3 4 5 6 7 8
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี